top of page

Mentraal wie zijn WIJ?

WIJ zijn Mentraal, met hart voor de mens en oor voor hulpvraag. Omdat geen enkele beperking een belemmering mag zijn!

The OFFICE, het HART van de zaak

WIJ werken hard en hebben hart voor de zaak, niet voor niks kunnen WIJ groeien en ons team uitbreiden met meer kennis...
Ons kantoor, toegankelijk / Onze teams, multidisciplinair.
Onze inrichting vanuit verschillende specialismen, gevoelens en functionaliteit benaderd.
Om de hulpverlening goed te laten aansluiten op de diverse lagen van onze maatschappij, houden wij er rekening mee dat de organisatie in al haar geledingen, een afspiegeling is van de diversiteit die onze samenleving rijk is. Vanuit dit oogpunt bieden wij onze doelgroep een veilige en geborgen omgeving waarbij er voldoende privacy is met een toegankelijk sfeer.

bottom of page